Noworoczne cele. Cisnąć czy powoli?

Nawet największa stanowczość może nie wystarczyć w realizacji naszych celów.
Co może nam przeszkodzić i i jak skutecznie, a więc trwale wprowadzać zmiany?
Dowiedz się z tego krótkiego filmu.