Jak stworzyć i konsekwentnie wdrożyć standardy obsługi klienta?

Dziś o sprzedaży czy nawiązaniu współpracy, nie decyduje jedynie sam produkt, lecz w dużej mierze także to, w jaki sposób komunikujesz się z klientem. Wyznacznikiem postrzegania nas jako specjalistów jest przede wszystkim obsługa sprawna i kompetentna, prowadząca do konkretnego (na danym etapie kontaktu) celu.