Oferta cenowa

Wybierz idealny plan dla potrzeb swojej firmy.

W każdym pakiecie cena miesięcznego abonamentu to 75 zł netto za użytkownika.

PROFLOW START

Dla 1 użytkownika
chcącego zapanować nad codziennymi sprawami
 • Jednorazowy koszt wdrożenia: 850 zł netto
 • 1 adres e-mail
 • 10 GB przestrzeni
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Indywidualne szkolenie on-line (2 h)
 • Konfiguracja indywidualnych uprawnień

ProFlow Firma

Do 5 użytkowników
w zespole, który chce usprawnić komunikację
 • Jednorazowy koszt wdrożenia: 2600 zł netto
 • Do 5 adresów e-mail
 • 10 GB przestrzeni dla każdego użytkownika
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Indywidualne szkolenie on-line (2 h) dla 1 użytkownika
 • Konfiguracja indywidualnych uprawnień

ProFlow Firma+

Do 10 użytkowników
w firmie do usystematyzowania pracy i prowadzenia zadań
 • Jednorazowy koszt wdrożenia: 3500 zł netto
 • Do 10 adresów e-mail
 • 15 GB przestrzeni dla każdego użytkownika
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Indywidualne szkolenie on-line (2 h) dla 3 użytkowników
 • Konfiguracja indywidualnych uprawnień

Pakiet Dedykowany

Bez limitu
użytkowników, dopasowany do potrzeb klienta
 • Jednorazowy koszt wdrożenia: do ustalenia
 • Ustalana indywidualnie
 • Indywidualne szkolenia: do ustalenia
 • Pozostałe opcje jak w pakiecie Firma+
 • Zautomatyzowanie pracy systemu
 • Uproszczenie powtarzalnych działań zespołu
 • Pomoc przy imporcie kontaktów

Potrzebujesz niestandardowych rozwiązań?

Skorzystaj z pakietu indywidualnego, który daje większą elastyczność przy konfiguracji systemu, zapewnia wdrożenie opcji automatyzujących pracę, zwiększa możliwości zarządzania sprawami!

Zobacz funkcje ProFlow i porównaj dostępne pakiety:

OpcjeProFlow StartProFlow FirmaProFlow Firma+Pakiet Dedykowany
Cena wdrożenia (zł netto)

85026003500wyliczana
indywidualnie
Abonament miesięczny za użytkownika (zł netto)

75757575
Ilość użytkowników

1do 5do 10bez limitu
Ilość podłączonych adresów e-mail

1Do 5 adresów
e-mail
Do 10 adresów
e-mail
ustalana indywidualnie
Przestrzeń dyskowa (GB/użytkownik)

10101515
Dostęp do materiałów szkoleniowych

Indywidualne szkolenie on-line (2 h)

dla 1 użytkownikadla 3 użytkownikówdo ustalenia
Konfiguracja indywidualnych uprawnień
użytkowników lub działów

Stany zgłoszeń („Otwarte”, „Odłożone”, „Zamknięte”)

Konfiguracja statusów dla zgłoszeń lub spraw

Priorytety zgłoszeń

Indywidualna konfiguracja priorytetów

Moduł „Kalendarz”

konfiguracja 1 kalendarzakonfiguracja
do 3 kalendarzy
konfiguracja
do 7 kalendarzy
konfiguracja
do ustalenia
Moduł „Kontakty”

Moduł „Baza wiedzy”

Ticketowanie wiadomości

Dodawanie notatek do zgłoszeń

Tworzenie spraw wewnętrznych

Wysyłanie wiadomości e‑mail

Procesy – standaryzacja wykonywania zadań

Szybkie akcje – automatyczne
zarządzanie zgłoszeniem

Automatyczni agenci

Indywidualna konfiguracja raportów

Import bazy kontaktów

Powiadomienia SMS

Powiadomienia mailowe

Automatyczna odpowiedź
e-mailowa

ZamawiamZamawiamZamawiamSkontaktuj się z nami

Nie wiesz, czy ProFlow sprawdzi się w Twojej firmie? Wypełnij krótką analizę przedwdrożeniową.
Skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o szczegółach naszego rozwiązania.

Sprawdź pozostałe funkcje dostępne w każdym pakiecie

Użytkownik systemu może – wedle uznania – samodzielnie poukładać:

 • wybrane sekcje pulpitu,
 • kolejność opcji w menu głównym
 • oraz widoczność i kolejność kolumn w sekcji „Otwarte”, „Nowe” bądź innej.

Szybko wyszukuj zgłoszenia, wpisując – przykładowo – dowolny ciąg znaków lub parametr zgłoszenia taki jak stan, właściciel, dział lub data.

Funkcja pozwalająca zawęzić/uszczegółowić wyniki wyszukiwania do określonych parametrów.

Zawężone parametry wyszukiwań można zapisać w postaci szablonu. Taki szablon można wywołać w dowolnie innym momencie, co przyspiesza odnajdywanie informacji o wcześniej ustalonych parametrach.

System umożliwia szybki podgląd zmienionych zgłoszeń. Przykładowo: gdy zgłoszenie zostało odłożone, zamknięte lub gdy zostało delegowane do innego użytkownika.

System daje możliwość podglądu wszystkich zgłoszeń, także tych, za które odpowiedzialny jest inny użytkownik. Podgląd zgłoszeń może być ograniczony uprawnieniami.

Część kolumn w sekcji „Nowe” lub „Otwarte” można filtrować tak, aby pojawiły się zgłoszenia, które:

 • należą do określonego użytkownika,
 • mają określony status
 • lub znajdują się w określonym dziale.

Oznaczaj w zgłoszeniu wiadomości związane z ważnymi działaniami. W przypadku dłuższej korespondencji łatwo odnajdziesz wiadomość, do której potrzebujesz wrócić.

Szablony to funkcja wykorzystywana w przypadku chęci wysyłania lub wpisywania tych samych bądź podobnych treści. Przyda się do wysłania standardowego e-maila z ofertą dla klienta. Szablony mogą dotyczyć:

 • wiadomości e-mailowych,
 • opcji „Prześlij dalej” i „Odpowiedz”,
 • funkcji „Notatki”.

Twórz wersje robocze wiadomości i notatek. Wracaj do pracy nad zgłoszeniem w dogodnym momencie. 

Jest przydatne, gdy obsługujemy osobne zgłoszenia, lecz powiązane ze sobą. Możemy jednym kliknięciem przełączać się między jednym zgłoszeniem a drugim.

System pozwala na dowolne zmienianie nazw dla tematów zgłoszeń. Opcja niezwykle przydatna, jeśli chcemy nadawać bardziej intuicyjne tematy dla zgłoszeń.

Zgłoszenie, które chcesz śledzić, może być dostępne w widoku zgłoszeń obserwowanych. Masz też szybki wgląd, czy w danym zgłoszeniu pojawiła się nowa wiadomość.

Odpowiedzialny to użytkownik mający zająć się danym zgłoszeniem. Zmiana odpowiedzialnego pozwala na szybkie przekazywanie zgłoszenia w zespole.

Zgłoszenie, w którym nie jest widoczna nazwa klienta, może zostać podpięte pod klienta. Musi on być jednak wcześniej dodany do bazy kontaktów.

Po wyszukaniu zgłoszeń możesz wykonać na nich szereg wspólnych działań, na przykład:

 • zmienić ich stan, właściciela i priorytet,
 • lub dodać do nich notatki.

Można utworzyć wpis w kalendarzu systemu ProFlow za pomocą funkcji „Dodaj wydarzenie”, która jest widoczna wewnątrz zgłoszenia.

Na karcie osoby lub firmy można uwzględnić dodatkowe pola tekstowe w formie komentarza.

Modyfikacja systemu ProFlow jest możliwa na każdym etapie jego użytkowania. Zgodnie z warunkami umowy przez modyfikację rozumiemy między innymi: zmianę funkcjonalności, zmianę liczby użytkowników, korygowanie istniejących ustawień.

Przy pomocy funkcji „Scal” możemy z dwóch zgłoszeń stworzyć jedno. Funkcja wykorzystywana jest między innymi w sytuacji przerwania ciągłości korespondencji.

Funkcja pozwalająca na utworzenie nowego-kolejnego zgłoszenia. Wykorzystywana w sytuacji, gdy klient zaczyna nowy temat w e-mailu, który pierwotnie dotyczył innej sprawy.

Cena wdrożenia jest opłatą jednorazową. Zawiera: przeprowadzenie analizy wdrożeniowej wraz z przygotowaniem zaplecza do konfiguracji systemu, konfigurację systemu dla klienta, szkolenie z obsługi systemu, włączenie i oddanie systemu ProFlow zgodnie z zamówieniem.

Na miesięczny koszt abonamentu składa się kilka istotnych składowych. Są to: utrzymanie systemu na serwerze, gwarancja bezpieczeństwa danych oraz wsparcie telefoniczne i e-mailowe.

Dopuszczalna ilość aktywnych użytkowników w systemie.

Dopuszczalna ilość adresów e-mailowych, którą skonfigurujemy w systemie na życzenie klienta.

Jest to przestrzeń dedykowana dla całego systemu, a jej wielkość jest uzależniona od ilości aktywnych użytkowników.

Materiały szkoleniowe publikowane w formie filmów dotyczą obsługi systemu ProFlow oraz poruszania się w nim.

Indywidualne zdalne szkolenie dla określonej liczby użytkowników. Szkolenie rozbite jest na dwa etapy zawierające godzinną sesję dla każdego użytkownika.

Dostęp poszczególnych użytkowników do informacji można dostosować w zależności od pełnionej w organizacji funkcji. W wyniku tego każdy użytkownik może mieć dostęp do tego, co potrzebuje, ale nie większy.

Stany zgłoszeń pozwalają na zarządzanie i planowanie zadań. Zgłoszenia można odkładać na określony termin, zamykać (gdy nie są nam już potrzebne) i otwierać, gdy nad nimi pracujemy.

Zgłoszeniom w systemie można nadawać określone statusy dla spraw. Przykładowo: w sytuacji realizacji zamówienia dla klienta zgłoszenie może mieć nadany status „W trakcie realizacji”.

Priorytety porządkują pracę naszą i innych. Zgłoszenie z nadanym priorytetem to jasny komunikat jak bardzo pilna jest sprawa. Standardowo w systemie znajduje się 5 stopni priorytetu.

Na życzenie klienta można dodać dodatkowe priorytety lub zmienić istniejące.

Planuj czas swój lub innych członków zespołu, dodając wydarzenia do kalendarza. Wydarzenie może być powiązane ze zgłoszeniem, dzięki czemu szybko sprawdzisz szczegóły. 

Przechowuj dane kontrahentów w jednym miejscu. Powiąż osoby z firmami, które reprezentują. Dzięki temu nowe zgłoszenia od osób, które są w bazie, są do nich automatycznie przypisywane. Dane kontrahenta są wyświetlane w widoku zgłoszenia.

Gromadź i udostępniaj różnego rodzaju informacje, takie jak: instrukcje, standardy postępowania, dokumenty. Wykorzystuj je wewnętrznie lub udostępniaj klientom.

Każde zgłoszenie ma nadany numer w systemie. Dzięki temu łatwo i jednoznacznie identyfikujesz sprawę, na przykład w trakcie rozmowy telefonicznej z klientem.

W zgłoszeniu można dodawać notatki, na przykład gdy chcesz odnotować informacje po rozmowie telefonicznej lub gdy przekazujesz informacje innemu członkowi zespołu.

Funkcja pozwalająca założyć sprawę, która nie wychodzi poza system, czyli nie jest wysłana przez wiadomość e-mail.

Konfigurując pocztę e-mail w systemie użytkownik ma możliwość prowadzenia korespondencji e-mailowej.

W przypadku złożonych, lecz powtarzalnych typów spraw, system poprowadzi „za rękę” przez kolejne etapy realizacji. System będzie przydzielał zgłoszenie do odpowiednich osób oraz wymagał od nich wykonania określonych akcji.

To funkcja projektowana indywidualnie, by przyśpieszyć powtarzalne czynności w zgłoszeniach. W zależności od potrzeb można za pomocą dwóch kliknięć wykonać od razu kilka czynności, na przykład odłożyć zgłoszenie na 12 dni, zmienić właściciela i automatycznie dodać notatkę.

Możliwość automatycznych zmian właściwości zgłoszenia, na przykład stan, odpowiedzialny, dział, priorytet w zależności od zdarzeń w systemie, na przykład gdy zgłoszenie przydzielimy do innego działu, system automatycznie wybierze osobę odpowiedzialną, zmieni priorytet zgłoszenia i dopisze notatkę.

Tworzenie, na życzenie klienta, różnorodnych raportów dotyczących zgłoszeń. Raporty mogą być eksportowane w  formatach PDF, CSV i XLSX.

W przypadku posiadania bazy firm i osób kontaktowych możemy zaimportować ją do systemu tak, aby użytkownik nie musiał wprowadzać tego ręcznie.

W przypadku ważnych zdarzeń system może wysłać powiadomienie sms do wybranych użytkowników lub kontrahenta. 

W przypadku ważnych zdarzeń system może wysłać powiadomienie e-mail do wybranych użytkowników lub kontrahenta. 

System umożliwia konfigurację autorespondera, który automatycznie wysyła wiadomości e-mail. Przykładowo: automatycznie powiadomi kontrahenta, że jego zgłoszenie trafiło do systemu lub że trwają nad nim obecnie prace.

Często zadawane pytania

Zależy nam, abyś wiedział z jakimi kosztami wiąże się wdrożenie systemu ProFlow.

Cena wdrożenia jest jednak podawana orientacyjnie. Każda firma jest inna i ma inne potrzeby. Cena zależy od ilości użytkowników, ilości kont e-mail, dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb firmy. Gdy w trakcie rozmów padają bardziej precyzyjne informacje, jesteśmy w stanie zawężać widełki do ostatecznej propozycji cenowej.

Cena obejmuje jednorazową opłatę wdrożeniowo-szkoleniową oraz miesięczny koszt za użytkowanie systemu.

Na miesięczny koszt abonamentu składa się kilka istotnych składowych. Są to: utrzymanie systemu na serwerze, gwarancja bezpieczeństwa danych oraz wsparcie telefoniczne i mailowe.

Do właściwej konfiguracji potrzebna jest wiedza o kilkudziesięciu funkcjach oraz doświadczenie w ich odpowiednim ustawieniu.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za dostarczenie produktu gotowego do używania i praktyka pokazuje nam, że to się sprawdza.

Dlatego samodzielne wdrożenie systemu nie jest możliwe.

Drobne usprawnienia w konfiguracji systemu zazwyczaj wykonujemy w ramach abonamentu np. zmiany nazewnictwa, modyfikacja szablonów powiadomień, modyfikacja automatycznych reguł.

Jeśli w miarę korzystania z systemu, będziesz potrzebował rozszerzyć dotychczasowe funkcje, wówczas przeprowadzamy analizę potrzeb i przedstawiamy propozycję cenową na rozwój systemu.