Opinie o nas

Sprawdź, co mówią o ProFlow nasi klienci

Przed wdrożeniem ProFlow, obsługiwaliśmy jednego maila firmowego w tradycyjnym programie pocztowym. Odczytane maile spadały na liście niżej pod nowe i ciężko było zorientować się, którymi sprawami już się ktoś zajął. W efekcie robił się bałagan.

Po wdrożeniu ProFlow, nasza poczta jest uporządkowana. Każdy w firmie ma przypisane sprawy, którymi ma się zajmować. Pracę usprawniają także priorytety i oznaczenia dla nowych wiadomości w danej sprawie. W ten sposób mniej rzeczy ginie niezałatwionych. System został również dostosowany do naszych potrzeb tj. uwzględniono indywidualne pola na ważne dla nas informacje. Dzięki temu wszystkie informacje w danej sprawie są w jednym miejscu.

We współpracy z obsługą klienta ProFlow doceniam dobry kontakt oraz elastyczność względem naszych potrzeb.

Andrzej Olejnik

Właściciel - TALOT Profile budowlane

Przed skorzystaniem z ProFlow mieliśmy pewne utrudnienia z pocztą e-mail. Było coraz więcej kont firmowych, do których mieli dostęp członkowie zespołu. Często nie wiedzieliśmy, kto już daną wiadomość przeczytał i podjął w związku z nią jakieś działania.

Szukaliśmy systemu, który uporządkuje naszą pocztę e-mail w zakresie jasnego przydzielenia zadań i dalszego śledzenia postępów.

Po wdrożeniu ProFlow cały zespół korzysta z jednego konta pocztowego. Dzięki przydzielaniu spraw do pracownika każdy dokładnie wie, co ma robić. Jako właściciel mam poczucie kontroli i spokoju, że sprawy mają swój bieg. Nie muszę wiedzieć o wszystkim, ale wiem, że zawsze mogę mieć szybki wgląd w informacje. Dzięki temu mam także więcej czasu na inne sprawy, niż bieżąca obsługa klienta.

Anna Sołtysik

Współwłaściciel - Revis Reklama Wizualna

Przed skorzystaniem z ProFlow, miałem utrudnienia w zarządzaniu dużą liczbą klientów. Zestawienie w Excelu nie sprawdzało się – ciężko było tak poukładać wszystkie informacje, by mieć przejrzystość, na jakim etapie jest dana sprawa. W efekcie wiele tematów szło w zapomnienie.

System ProFlow znacznie uporządkował przepływ informacji i usprawnił monitoring spraw. Intuicyjność systemu oraz jego dostępność na komputerze i telefonie, pozwoliły na to, by pracować bez przerw i niedociągnięć.

Najważniejszą korzyścią z wdrożenia systemu jest to, że mogę obsłużyć więcej klientów na zdecydowanie wyższym poziomie, niż wcześniej.

We współpracy cenię sobie profesjonalizm zespołu ProFlow oraz szybkość reakcji w zakresie problemów czy potrzeby nowych funkcji - często sprawy są załatwiane nawet w jeden dzień roboczy.

Krzysztof Misiak

Opiekun klienta biznesowego Play

Zanim poznałem system ProFlow obieg informacji w mojej firmie pozostawiał wiele do życzenia. W innym miejscu miałem korespondencję mailową, w innym dokumenty, które tę korespondencję uzupełniały. Dlatego dużo czasu poświęcałem na szukanie i zbieranie informacji w danym temacie. Jednocześnie, w natłoku spraw, tematy umykały, a więc traciłem kolejne źródła dochodu.

Odkąd używam ProFlow, zdecydowanie mniej czasu poświęcam na przygotowanie do pracy - wszystkie potrzebne do pracy informacje są w jednym miejscu, więc odnajduję je szybciej i zyskuję czas na przygotowanie oferty i rozmowę z klientem.

Mój klient – dzięki temu, że sprawa ma swój numer i ciągłość – ma również poczucie, że ktoś czuwa nad jego sprawą. Wygląda to w moim odczuciu profesjonalnie.

Dodatkowo, dzięki możliwości ustawienia przypomnień, nie tracę pieniędzy poprzez zaniechanie tematów – system w odpowiednim momencie sam przypomina, że powinienem zająć się sprawą.

Współpracę z ProFlow oceniam pozytywnie. Dział techniczny jest dostępny oraz pomocny. Zazwyczaj nie czekam długo na reakcję i moje pytania są obsługiwane w zasadzie od ręki. Co, ważne, nie ma ograniczeń co do zmian czy dostosowania systemu do moich potrzeb. Te w miarę używania stają się naturalnie większe – mogę je skonsultować i liczyć na pomoc we wdrożeniu.

Piotr Krzywonos

Współwłaściciel - Maxons Sp. z o.o.

Przed wdrożeniem w naszej firmie systemu ProFlow, korzystaliśmy z prostego programu CRM-owego oraz poczty e-mail. Informacje były w trzech miejscach - na skrzynce mailowej, w CRM-ie i w Excelu, który tworzyliśmy na potrzeby zarządzania zleceniami.

Efekt był taki, że nie zawsze mogliśmy szybko odnaleźć informacje albo informacje były niepełne. Stwarzało to problemy, zwłaszcza przy próbie odnalezienia czegoś po dłuższym czasie.

Po wdrożeniu ProFlow, wszystko zostało przeniesione w jedno miejsce. Nie korzystamy w tym momencie z dotychczasowego CRM, większość z nas nie korzysta ze standardowych maili, wszystko przenieśliśmy do systemu ProFlow.

Korzyści, jakie widzę jako zarządzający firmą, to większa przejrzystość tego, co się aktualnie dzieje, tzn. co kto robi w danym momencie, jaki status mają zamówienia, jak długo coś musi czekać na realizację. Większość informacji jest w jednym miejscu.

We współpracy z zespołem ProFlow cenimy sobie przede wszystkim jakość komunikacji tj. łatwość kontaktu i szybką reakcję na zadane pytania.

Tomasz Cyganek

Współwłaściciel - VPrint Drukarnia Cyfrowa

Przed skorzystaniem z ProFlow prowadziłem korespondencję z klientami i dostawcami w programie pocztowym. Informacje dotyczące jednej sprawy były rozproszone, zwłaszcza przy kontakcie z kilkoma dostawcami. Maile od dostawców były zapisywane w folderach, ale nie były wprost powiązane z korespondencją od klientów. W efekcie traciło się czas na wyszukiwanie, którego zlecenia dotyczy dana informacja. Nie było to ani wygodne, ani przejrzyste.

Wdrożenie systemu ticketowego ProFlow pomogło lepiej zorganizować korespondencję i tym samym zyskać spokój. Podstawowa korzyść to poczucie, że panuję nad sprawami. W jednym zgłoszeniu mogę korespondować z klientem i dostawcami. Numery zgłoszeń pomagają, gdy chcę odnaleźć daną sprawę np. po dłuższym czasie lub pomóc odnaleźć ją klientowi. Identyfikacja korespondencji po numerze oszczędza czas po obydwu stronach. W planowaniu pracy pomaga mi odkładanie spraw, które wyświetlą się jako do zrobienia w odpowiednim momencie.

W kontakcie z obsługą klienta ProFlow cenię sobie aktywne wsparcie. Oznacza to ciekawość względem zgłaszanych potrzeb i chęć znalezienia rozwiązania, gdy nie jest ono oczywiste czy gotowe.

Przed wdrożeniem systemu ProFlow zdarzało się, że dokumenty traciły się, brakowało informacji o tym, na jakim etapie jest sprawa, dużo czasu zajmowało ustalenie, do jakiej sprawy nadesłano dokumenty – o ile ktoś tego w piśmie wyraźnie nie zaznaczył.

System ProFlow porządkuje i grupuje dokumenty w sprawy dołączając do nich skanowane lub nadsyłane pocztą elektroniczną wiadomości i pisma. Daje możliwość wprowadzania na bieżąco notatek dotyczących aktualnego stanu sprawy.

Przed skorzystaniem z ProFlow informacje w mailach były rozproszone. W jednej sprawie było wiele pojedynczych, nie powiązanych maili. Problematyczne było kompletowanie informacji do zrobienia wyceny. Sam proces wyceny składał się z kilku etapów, w którym uczestniczyło kilka osób, także pracujących zdalnie. Wymagało to częstego kontaktu w zespole i ustalania, na jakim etapie jest dana sprawa.

Specjaliści z ProFlow przeprowadzili analizę sposobu naszej pracy i wdrożyli dopasowany do naszej specyfiki system obsługi zleceń. Zostaliśmy przeszkoleni z jego użytkowania.

Po wdrożeniu systemu pracuje się nam o wiele prościej. Wszystkie maile dotyczące danej sprawy są w jednym wątku. Możemy łatwo wyszukać sprawę i sprawdzić, kto się nią obecnie zajmuje. W ten sposób nie tracimy czasu na ustalanie, po czyjej stronie jest obecnie ruch. Pracujemy szybciej, a więc o wiele łatwiej jest wywiązywać się z terminów.

We współpracy z zespołem ProFlow cenimy sobie szybkość w odpowiadaniu na bieżące potrzeby.

Magdalena Pawłowska

Właściciel – INFIDEA Wyceny Nieruchomości

Przed ProFlow korzystaliśmy z programu pocztowego. Tworzyliśmy foldery na zamówienia, zapytania ze strony www, oferty od dostawców. Wyszukanie wszystkich informacji o jednym zamówieniu było czasochłonne. Sprawę utrudniało, że w realizację zamówień było zaangażowanych kilka osób w firmie.

Po wdrożeniu ProFlow każde zamówienie – od zapytania, przez korespondencję z dostawcą, po ofertę i finalizację – jest w jednym zgłoszeniu. Jeśli nawet zdarzy się, że jest kilka zgłoszeń, wtedy łatwo i szybko można je scalić ze sobą. Po finalizacji zamówienia, zgłoszenie można zamknąć – wtedy znika z widoku i nie zaprząta uwagi, ale można je też szybko wyszukać, gdy jest potrzeba.

Współpracę z zespołem ProFlow oceniam pozytywnie. Są nastawieni na dialog i szukanie rozwiązań, a także szybko odpowiadają na bieżące pytania.

Krzysztof Maciaszczyk

Prezes Zarządu – OK Sp. z o.o. Hydraulika Siłowa

W związku z rozbudowaną działalnością firmy, dotychczas musiałam obsługiwać kilka skrzynek mailowych, logując się do każdej z osobna. Przełączanie się pomiędzy kilkoma narzędziami, mnóstwo otwartych kart w przeglądarce, przekazywanie zgłoszeń w zespole i odszukiwanie starszych wiadomości było w tym chaosie uciążliwe.

Dzięki systemowi ProFlow wszystko jest w jednym miejscu. Obsługa klientów jest teraz o wiele prostsza, a czas realizacji zadań się znacznie skrócił.

Możliwość priorytetowania zgłoszeń i przypisywania właścicieli bardzo ułatwiają pracę w zespole.

Dodatkowo możliwość odkładania zgłoszeń na później sprawia, że nic nam nie umknie.

Obieg informacji pomiędzy współpracownikami jest teraz błyskawiczny.

Obsługa systemu jest bardzo intuicyjna, dzięki czemu przeszkolenie całego zespołu nie wymagało wiele czasu.

Kolejnym (ogromnym) plusem jest bardzo efektywny dział pomocy technicznej. Wszystkie pomysły na wprowadzenie zmian i dostosowanie systemu do naszych potrzeb są realizowane od ręki. Dzięki temu możemy perfekcyjnie dopasować system do naszych preferencji.

"Przyjemna i wydajna praca" to określenie idealnie opisujące pracę z systemem ProFlow.

Kinga Kowalska

Dyrektor działu administracji - Agencja marketingowa Na Plusie