System obsługi klienta dla branży fotowoltaicznej

Czy prowadząc firmę fotowoltaiczną mierzysz się z:

 • dużą ilością nowych zapytań
 • rozproszonymi informacjami
 • brakiem kontroli nad przebiegiem spraw

ProFlow to system do obsługi klienta, który w jednym miejscu gromadzi wszystkie niezbędne informacje o kliencie – od momentu pozyskania klienta aż do momentu pełnego zrealizowania zamówienia.

W jednym miejscu mogą być przechowywane:

 • wszystkie wymienione z klientem wiadomości e-mail
 • wysłane komunikaty e-mail i sms
 • notatki z ustaleniami czy informacjami zapisanymi po rozmowie z klientem
 • zdjęcia obiektu, instalacji
 • dane oględzin/audytu technicznego, umowy i inne dokumenty
 • korespondencja z podwykonawcami

Często występujące trudności w działaniu firmy fotowoltaicznej

Problemy właściciela

 • duża ilość wiadomości e-mail
 • telefony od klientów
 • brak kontroli nad zbyt dużą ilością spraw

Problemy w biurze

Rozproszenie informacji:

 • skany lub oryginały umów
 • zdjęcia budynków
 • dodatkowe dane z audytu - informacje o dachu, obecnej instalacji elektrycznej
 • dane umów: adresy montażu, dane sprzętu, ceny sprzedaży
 • dane klientów: dane kontaktowe, adresy zamieszkania
 • potwierdzenia wysłania zgłoszeń ZM do Tauron

Problemy handlowców

 • utrudniony dostęp do aktualnych informacji, jak: cenniki, szablony dokumentów, karty produktów
 • konieczność pośredniczenia w przekazywaniu informacji pomiędzy klientami a biurem
 • utrudniony dostęp do informacji o stanie realizacji zamówienia klienta

Jak ProFlow może pomóc w codziennej pracy

Przykład zastosowania w branży fotowoltaicznej

Dedykowane pola dla danych
z audytu

Dedykowane pola do generowania umów

Wybór powiadomień sms lub e‑mail

Przykłady odebranych powiadomień

Kalendarz
ekip monterskich

Baza wiedzy – ważne
dokumenty

Historia kontaktów w jednym miejscu

Centrum informacji o kliencie i jego sprawach

 

Dedykowane pola dla danych
z audytu

Dedykowane pola do generowania umów

Różne formy powiadomień:
sms, e‑mail

Przykłady odebranych powiadomień

Kalendarz
ekip monterskich

Baza wiedzy – ważne
dokumenty

Historia kontaktów w jednym miejscu

Centrum informacji o kliencie

Audyt wstępny/podstawowy

Generatory umów

Efekt po wygenerowaniu umowy

Powiadomienia do klientów

Przykładowe powiadomienie e-mail oraz sms u klienta

Kalendarze ekip monterskich

Wszystkie informacje o zamówieniu klienta w jednym miejscu

Szybkie wyszukiwanie informacji o kliencie

Baza wiedzy – czyli najważniejsze dokumenty w jednym miejscu